กปภ.สาขาพัทยา (พ) ศึกษาดูงานโรงงานผลิตท่อประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ศึกษาดูงานโรงงานผลิตท่อประปา

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ศึกษาดูงานโรงงานผลิตท่อประปา

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมนายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา หัวหน้างานและพนักงาน กปภ.สาขาพัทยา (พ) กระบวนการผลิตและทดสอบมาตรฐานท่อประปา ณ โรงงานผลิตท่อประปา บริษัท ไทย-เอเชีย พี.อี. ไพ้พ์ จำกัด ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาโดยศึกษาในเรื่องขั้นตอนการผลิตท่อและอุปกรณ์ HDPE สำหรับระบบน้ำ ขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานท่อ และกระบวนการตรวจสอบการผลิตท่อประปาระหว่าง กปภ. กับ โรงงานฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามพฤติกรรม ๑๑ ประการ อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล เพื่อก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)ต่อไปในอนาคต

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน