กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ พูลรอด หัวหน้างานผลิต นำทีมพนักงานผลิตสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ดำเนินการล้างถังตกตะกอนและคอนเว็น ขนาดกำลังการผลิต ๓๐๐ ลบ.ม./ชั่วโมง โดยมีแผนล้างทุก ๓ เดือน เพื่อสามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานโครงการจัดการน้ำสะอาด หรือ WSP (Water Safety Plan)

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน