กปภ.สาขาศรีราชาเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบการบริหารงานระบบควบคุมอัตโนมัติระบบผลิตและจ่ายน้ำ (SCADA&PLC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาศรีราชาเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบการบริหารงานระบบควบคุมอัตโนมัติระบบผลิตและจ่ายน้ำ (SCADA&PLC)

กปภ.สาขาศรีราชาเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบการบริหารงานระบบควบคุมอัตโนมัติระบบผลิตและจ่ายน้ำ (SCADA&PLC)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 กปภ.สาขาศรีราชา นำโดยนางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา พร้อมด้วยนายวรวิทย์ แจ้งจินต์ หัวหน้างาน8 งานบริการฯ นางรัตนาภรณ์ กลิ่นฟุ้ง หัวหน้างาน8 งานผลิต เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับนายประจักษ์ สังฆธรรม ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายวราภรณ์ สุภัคนิกร วิศวกร6 ในการตรวจสอบการบริหารงานระบบควบคุมอัตโนมัติระบบผลิตและจ่ายน้ำ (SCADA&PLC) ณ ห้องประชุม กปภ. สาขาศรีราชา

เลื่อนขึ้นข้างบน