กปภ.ชลบุรี จัดโครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ชลบุรี จัดโครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน

กปภ.ชลบุรี จัดโครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน

   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ๓ รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาชลบุรี () ร่วมดำเนิน โครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒ ประจำ ๒๕๖๑ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ ประชาชน ณ หมู่บ้านอีสเทิร์นแลนด์ซิตี้ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีบริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ล้างมาตรวัดน้ำ ซ่อมแซมระบบประปาภายนอก-ภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ค่าแรง) ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ระบายตะกอน พร้อมทั้งดำเนินการสุ่มอ่านมาตรวัดน้ำ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ กปภ.สาขาชลบุรี () และการใช้น้ำอย่างรุ้คุณค่า วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

   ในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้น้ำและประชาชนในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม กปภ.สาขาชลบุรี () ยังคงมุ่งมั่น พัฒนาและควบคุมคุณภาพน้ำและการให้บริการอย่างดีที่สุด ดังวิสัยทัศน์องค์กร ที่ว่า "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"

เลื่อนขึ้นข้างบน