กปภ.สาขาระยอง ออกบริการน้ำดื่มและร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง ออกบริการน้ำดื่มและร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา

กปภ.สาขาระยอง ออกบริการน้ำดื่มและร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา

     การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นางหนึ่งฤทัย ศรีสว่าง หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 3 และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล ดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

     ในการนี้ กปภ.สาขาระยองได้แจกน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 600 ขวด และร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน