กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 6/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 6/2561

กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 6/2561

วันที่  11 กรกฎาคม  2561 เวลา  09.00  น. นายนพดล  ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2561  ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันในการเดิมเนินงาน ของพนักงาน กปภ.สาขาลำพูน พร้อมทั้งติดตามแผนการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก 

เลื่อนขึ้นข้างบน