ประปาบ้านฉาง "คุยไปกินไป" ข้าวหม้อเดียวกัน สร้างสมานฉันท์คนทำงาน Morning talk 9/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประปาบ้านฉาง "คุยไปกินไป" ข้าวหม้อเดียวกัน สร้างสมานฉันท์คนทำงาน Morning talk 9/2561

ประปาบ้านฉาง "คุยไปกินไป" ข้าวหม้อเดียวกัน สร้างสมานฉันท์คนทำงาน Morning talk 9/2561

      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายบรรจง ศรีสุข ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) เป็นประจำทุกเดือน โดยล่าสุดได้จัดเป็นครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาบ้านฉาง ในการจัดกิจกรรมได้มีการรับประทานอาหารเช้าร่วมกันอย่างเป็นกันเองระหว่าผู้บริหารกับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการสานต่อวัฒนธรรมองค์กร สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการลูกค้า

      สำหรับการปรประชุมในครั้งนี้ ผู้จัดการได้กล่าวถึงการโอนกิจการประปาจาก อบต.นิคมพัฒนา มาเป็นของ กปภ. รวมไปถึงในอนาคตอันใกล้จะมีการปรับพื้นที่การจ่ายน้ำในพื้นที่ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ซึ่งกปภ.สาขาบ้านฉาง ต้องวางแผนในการผลิต-จำหน่ายน้ำประปา และการบริการด้านอื่นๆแก่ลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงต้องรักษามาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้ารายเดิม โดยพนักงานควรยึดหลักการปฏิบัติงานตามแนวทางชี้นำพฤติกรรม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน