กปภ.สาขากันตัง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กปภ.สาขานาทวี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากันตัง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กปภ.สาขานาทวี

กปภ.สาขากันตัง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กปภ.สาขานาทวี

นายเปรมปีติ กันตะปีติ ผจก.กปภ.สาขากันตัง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขานาทวี ที่นำโดย นายสมเดช เหล็มเล๊าะ ผจก.กปภ.สาขานาทวี ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานในเรื่อง ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน