การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องท่อ PE การเชื่อมท่อ PE และมาตรวัดน้ำ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องท่อ PE การเชื่อมท่อ PE และมาตรวัดน้ำ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องท่อ PE การเชื่อมท่อ PE และมาตรวัดน้ำ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖

          เมื่อวานนี้ (วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย กองระบบจำหน่าย นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ตลอดจนหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องคุณสมบัติท่อ PE, การเชื่อมท่อ PE, อุปกรณ์ที่ใช้ และมาตรวัดน้ำ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖  ซึ่งดำเนินการบรรยายโดย บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตมาตรวัดน้ำ (มอก.๑๐๒๑-๒๕๒๔) และท่อ-อุปกรณ์ HDPE (มอก.๙๘๒-๒๕๕๖) ที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเป็นผู้ผลิตท่อ และอุปกรณ์ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง 

เลื่อนขึ้นข้างบน