กปภ.ข.9 ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.9 ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กปภ.ข.9 ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 ก.ค.61 นายหลักชัย พัฒนเจริญผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มอบหมายให้ นางสาวชมนาถ พรสมผล ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 นำหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพระราชกรณียกิจมากมายอาทิ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีการติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่าง ๆ รวมถึงเจ้าพระยาวิชเยนทร์(คอนสแตนติน ฟอลคอน) และยังโปรดเกล้าฯ ให้แต่งคณะทูตนำไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศส ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เป็นต้น

 

เลื่อนขึ้นข้างบน