กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรม Wsp ณ สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขานครนายก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรม Wsp ณ สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขานครนายก

กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรม Wsp ณ สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขานครนายก

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดย นายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์ ผู้จัดการกปภ.สาขานครนายก มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และพนักงานงานผลิตในสังกัด จัดกิจกรรม WSP ทีสถานีจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการ ที่จะได้รับน้ำประปาที่ใสสะอาดมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน