กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 9/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 9/2561

กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 9/2561

เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2561 โดยนายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ออกพบปะและให้บริการลูกค้าในกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 9/2561"  ณ บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทรหัวรอ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (หน่วยบริการหัวรอ)  เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้น และการใช้น้ำอย่างถูกวิธี พร้อมให้บริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่ผู้ใช้น้ำเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร พร้อมสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน