ผู้ใช้น้ำชื่นชม พนักงานกปภ.สาขาชนบท เก็บเงินได้และนำส่งคืนเจ้าของ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้ใช้น้ำชื่นชม พนักงานกปภ.สาขาชนบท เก็บเงินได้และนำส่งคืนเจ้าของ

ผู้ใช้น้ำชื่นชม พนักงานกปภ.สาขาชนบท เก็บเงินได้และนำส่งคืนเจ้าของ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายเดียว  สีไชย์ ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล 3สังกัดงานผลิต กปภ.สาขาชนบท เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง และนำส่งเจ้าของ ซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการที่สำนักงานประปาสาขาชนบท ในการนี้ ผู้ใช้น้ำได้กล่าวขอบคุณ และชื่นชมต่อพนักงานของ กปภ.สาขาชนบท และซาบซึ้งในน้ำใจเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน