กปภ.สาขาชุมแพ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 และคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำไตรมาส (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชุมแพ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 และคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำไตรมาส

กปภ.สาขาชุมแพ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 และคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำไตรมาส

เมื่อไม่นานมานี้ กปภ.สาขาชุมแพ นำโดย นายอมรเกียรติ โนนทนวงษ์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า  ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ในการนี้ มีการสรุปแนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) นอกจากนี้ พนักงาน กปภ.สาขาชุมแพ ร่วมกันคัดเลือกพนักงานที่มีผลงานการทำงานที่โดเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน "ดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2561" ซึ่งได้แก่ นางสาวปริศนา เรืองเจริญ พนักงานการเงินและบัญชี 6 งานจัดเก็บรายได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน