ฺBig Cleaning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ฺBig Cleaning Day

ฺBig Cleaning Day

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดย นายธนพล อัตถวิบูลย์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงาน และภายในคลังพัสดุประปาแม่สะเรียงให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างความประทับให้แก่ผู้ใช้น้ำ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน