การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันนี้ ( 12 ก.ค.61) นำโดย นายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย นายสุธี แสงเจือ ผช.ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ก่อนการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์อันดีและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกดาวเด่น ประจำไตรมาส 3/2561 ได้แก่ นายสุทัศน์ ปิโย นายช่างโยธา 5 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 

เลื่อนขึ้นข้างบน