แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณซอยหนองลาน ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณซอยหนองลาน ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณซอยหนองลาน ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณซอยหนองลาน ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  สาเหตุท่อจ่ายน้ำแตกPVCขนาด 100 มม. ทำให้น้ำไม่ไหลในหมู่บ้านชัยพร 2 และหมู่บ้านชัยพฤกษ์ทั้งหมด  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  ทั้งนี้ กปภ.สาขาท่ามะกาจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด  กปภ.สาขาท่ามะกา 034-541043

เลื่อนขึ้นข้างบน