กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 ถ่ายทอดแนวคิด “องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน” ร่วมประกาศเจตจำนงต้านทุจริตตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 ถ่ายทอดแนวคิด “องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน” ร่วมประกาศเจตจำนงต้านทุจริตตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตของ กปภ.

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 ถ่ายทอดแนวคิด “องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน” ร่วมประกาศเจตจำนงต้านทุจริตตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตของ กปภ.

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ในที่ประชุมไตรมาส 4/2561 ของกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นายสุธี มาลีศรี  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ได้กล่าวนำคำประกาศเจตจำนง "กปภ. องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน"โดยมีหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดกองระบบจำหน่ายทุกคนร่วมกล่าวแสดงเจตจำนงอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตของ กปภ. ที่ให้ผู้บริหารถ่ายทอดแนวคิด เจตจำนงของผู้บริหารระดับสูงของ กปภ.แก่พนักงานในสังกัดตามพันธสัญญาที่เคยลงนามไว้เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ให้ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อน กปภ. บรรลุสู่วิสัยทัศน์และความยั่งยืน ยืนหยัดปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมนำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน