กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

� � � เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ มอบหมายให้นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10อันเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

� � � �ช่วงบ่าย ท่านผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ นายประกอบ พิทยาภรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) นำผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10 ทุกคนทำความสะอาดโดยรอบสำนักงานเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 10ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน