กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home care) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home care) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ

กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home care) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาวัฒนานคร นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขา มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ดำเนิน โครงการเติมใจให้กัน (Home care) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ โดยมีบริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ล้างมาตรวัดน้ำ ซ่อมแซมระบบประปาภายนอก-ภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ระบายตะกอน พร้อมทั้งดำเนินการสุ่มอ่านมาตรวัดน้ำ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆ ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟ บ้านโนนจิกและโรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน