กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

                                         เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณโรงกรองน้ำ เพื่อให้มีเป็นความระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่าอยู่ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กร สานสัมพันธ์สร้างความสามัคคี ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง

เลื่อนขึ้นข้างบน