กปภ.สาขาบ้านบึง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life)

กปภ.สาขาบ้านบึง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life)

                             วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ประจำปี 2561 นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ.กปภ.ข.1 ประธานคณะกรรมการ และผู้แทนจากกรมอนามัย นางสาวธัญพร อศัลยเศรษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6 รวมเป็นคณะกรรมการ เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ สถานีผลิตจ่ายน้ำ และเอกสารหลักฐานในการพิจารณา เพื่อรับรองสถานีผลิตน้ำ Water is life ณ สถานีผลิตน้ำแม่ข่าย

เลื่อนขึ้นข้างบน