การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ให้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา(Water is Life )ของ กปภ.โดยความร่วมมือของ กปภ. ร่วมกับ กรมอนามั (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ให้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา(Water is Life )ของ กปภ.โดยความร่วมมือของ กปภ. ร่วมกับ กรมอนามั

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ให้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา(Water is Life )ของ กปภ.โดยความร่วมมือของ กปภ. ร่วมกับ กรมอนามั

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ให้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา(Water is Life )ของ กปภ.โดยความร่วมมือของ กปภ. ร่วมกับ กรมอนามัย โดยมีนายวิทยา สามสุวรรณ ผช.ผอ.กปภ.ข.1และน.ส.ธัญพร อศัลยเศรษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้แทนจากกรมอนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.ตามแนวคิด "Water is Life" (น้ำคือชีวิต) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน