กปภ.สาขาบางคล้า ทำการประมูลขายทอดตตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต่อการใช้งาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า ทำการประมูลขายทอดตตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต่อการใช้งาน

กปภ.สาขาบางคล้า ทำการประมูลขายทอดตตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต่อการใช้งาน

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า นำโดย นายชนะชล พุ่มแก้ว หัวหน้างานผลิต ประธานการประมูลขายทอดตลาด พร้อมด้วยคณะกรรมการและพนักงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศขายทอดตลาดทำการประมูลในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 2 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการประมูลเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน