การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดพิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดพิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดพิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

          (วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ นำโดย นายพรชัย เกษดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีของพนักงานในสังกัด ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์

เลื่อนขึ้นข้างบน