การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส จัดกิจกรรม (๕ ส) Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส จัดกิจกรรม (๕ ส) Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส จัดกิจกรรม (๕ ส) Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๑

          วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส นำโดย นายอารมณ์ จำนงชอบ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม ๕ ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) หรือ Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณโรงกรองน้ำจัตุรัส ร่วมมือทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ (ผู้ใช้น้ำ) ตามโครงการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC)

เลื่อนขึ้นข้างบน