การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และปล่อยปลา จำนวน ๘๐ ถุง เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหา มหาราชินี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และปล่อยปลา จำนวน ๘๐ ถุง เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหา มหาราชินี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และปล่อยปลา จำนวน ๘๐ ถุง เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหา มหาราชินี

          วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ นำโดย นายวัฒนพงศ์ คงวัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน จากนั้น ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา จำนวน ๘๐ ถุง โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยประมงชัยภูมิ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เลื่อนขึ้นข้างบน