การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส นำโดย นายอารมณ์ จำนงชอบ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาจัตุรัส พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เนื่องในวาระ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณตลาดแลงบ้านหนองบัวใหญ่ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยลงพื้นที่ร่วมพูดคุยกับผู้ใช้น้ำ เก็บข้อมูลแบบสอบถาม พร้อมรับฟังความคาดหวัง ความคิดเห็น และความต้องการของผู้ใช้น้ำ (ลูกค้า กปภ.) ประจำปี ๒๕๖๑ ตลอดจนการให้บริการตรวจสอบ และบำรุงรักษามาตรวัดน้ำแก่ผู้ใช้น้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และรับแจ้งท่อแตก-ท่อรั่ว ยื่นคำร้องต่างๆ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการขอใช้น้ำประปา ทั้งนี้ การลงพื้นที่จัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ สร้างความพึงพอใจ และความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่อย่างสูงสุด

เลื่อนขึ้นข้างบน