กปภ.สาขาศรีราชา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีราชา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

กปภ.สาขาศรีราชา  ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 กปภ.สาขาศรีราชา นำโดยนายชัยทัช อิ้ดแสง ผจก.กปภ.สาขาแหลมฉบังรักษาการแทน ผจก.กปภ.สาขาศรีราชา มอบหมายให้ นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ นายวรวิทย์ แจ้งจินต์ หัวหน้างานบริการฯ นางสาวปิ่นแก้ว ศิริวรรณดี หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยเข้าร่วมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระกุศล

เลื่อนขึ้นข้างบน