กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานค

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานค

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 กปภ.สาขาวัฒนานคร โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร เพื่อร่วมโครงการโคบาลบูรพา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกโคบาลบูรพาอำเภอวัฒนานคร จำนวน 115 หมู่บ้าน 11 ตำบล

เลื่อนขึ้นข้างบน