กปภ.สาขาบ้านไผ่ ร่วมกับ กปภ.เขต 6 ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ แบ่งปันความรู้กระบวนการผลิตน้ำประปา และสอนวิธีใช้น้ำอย่างประหยัด กับรถนิทรรศการเคลื่อนที่ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 8 -9 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านไผ่ ร่วมกับ กปภ.เขต 6 ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ แบ่งปันความรู้กระบวนการผลิตน้ำประปา และสอนวิธีใช้น้ำอย่างประหยัด กับรถนิทรรศการเคลื่อนที่ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 8 -9 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น

กปภ.สาขาบ้านไผ่ ร่วมกับ กปภ.เขต 6 ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ แบ่งปันความรู้กระบวนการผลิตน้ำประปา และสอนวิธีใช้น้ำอย่างประหยัด กับรถนิทรรศการเคลื่อนที่ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 8 -9 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ นำโดยนางภัทราภรณ์ ต่างประโคน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยงานควบคุมคุณภาพน้ำ1 (Lab Custer) กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย แบ่งปันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้นำอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา มาสาธิตให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจรวมทั้ง รถนิทรรศการเคลื่อนที่ ที่สินวิธีใช้น้ำอย่างประหยัด แบบเข้าใจง่าย ใคร ๆ ก็ ทำได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการนี้ได้ กปภ.สาขาบ้านไผ่ ได้ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของสาขาผ่าน แอพพิเคชั่นไลน์ โดยนำ QR Code มาบริการ แอดไลน์ และประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ กปภ.ผ่านน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน จำนวน 500 ขวด ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบเกียรติบัตรให้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาดีเด่นประจำปี 2561 อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน