กปภ.สาขาชลบุรี (พ) และ กปภ.ข.๑ ต้อนรับคณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาชลบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) และ กปภ.ข.๑ ต้อนรับคณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาชลบุรี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) และ กปภ.ข.๑ ต้อนรับคณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาชลบุรี

   เมื่อวันที่ ๘ ส.. ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดย นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ๓ รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี และการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ โดย นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมต้อนรับ นางอนงค์นาฏ โมราสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบประเมินผล และการบริหารโครงการเงินกู้ พร้อมคณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ตามโครงการลงพื้นที่เพื่อติดตาม และประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาชลบุรี จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงาน กปภ.สาขาชลบุรี () อำเภอเมืองชลบุรี และสถานีผลิตน้ำบางพระ ๓ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบประเมินผล โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายสถานีผลิตน้ำบางพระ ๓ โดยมีการสรุปผลการดำเนินงานก่อสร้างภาพรวมทั้งหมด และประโยชน์ที่ประชาชน ผู้ใช้น้ำได้รับจากสร้าง สถานีผลิตน้ำบางพระ ๓

   และวันที่ ๙ ส.. ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) นำคณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลการใช้น้ำประปา และการได้รับประโยชน์ของประชาชน ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากการได้ใช้น้ำประปาจาก โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาชลบุรี สถานีผลิตน้ำบางพระ ๓ ซึ่งผู้ใช้น้ำประทับใจ พึงพอใจในคุณภาพน้ำประปา และแรงดันน้ำ ปริมาณน้ำที่สม่ำเสมอ ดังวิสัยทัศน์ของ กปภ. ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

เลื่อนขึ้นข้างบน