การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพลร่วมกับเทศบาลเมืองพลใส่ใจผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ กปภ.กำหนด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพลร่วมกับเทศบาลเมืองพลใส่ใจผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ กปภ.กำหนด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพลร่วมกับเทศบาลเมืองพลใส่ใจผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ กปภ.กำหนด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพลโดยนายสุนันท์ รักษาชัฎ ผู้จัดการกปภ.สาขาฯ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ จีนสุข หัวหน้างานผลิต พร้อมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองพล เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้น้ำประปาของกปภ. ใน เขตพื้นที่เทศบาลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ว่าจะได้ใช้น้ำที่ใส สะอาด และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ กปภ.กำหนด

เลื่อนขึ้นข้างบน