การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจันทบุรี นำโดย นายนพวงษ์ สุขพัฒน์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2 พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
โดยการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 500 ขวด มาให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ ตามค่านิยมองค์กร "มุ่ง - มั่น- เพื่อปวงชน"

เลื่อนขึ้นข้างบน