กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อรับฟังนโยบายจาก นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (คนใหม่) ผ่านระบบ facebook live (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อรับฟังนโยบายจาก นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (คนใหม่) ผ่านระบบ facebook live

กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อรับฟังนโยบายจาก นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (คนใหม่) ผ่านระบบ facebook live

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดย นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผจก.กปภ.สาขาจันทบุรี พร้อมด้วย นายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผช.ผจก.กปภ.สาขาจันทบุรี หัวหน้างาน พนักงาน กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงาน จาก นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (คนใหม่) ผ่านระบบ facebook live ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี.

เลื่อนขึ้นข้างบน