กปภ.สาขาระยอง จัดกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง จัดกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4/2561

กปภ.สาขาระยอง จัดกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4/2561

      การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด ร่วมกันคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4/2561 เพื่อยกย่องชมเชย และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพี่อนร่วมงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพัน) โดยผลการลงคะแนนคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4/2561 ได้แก่ นายจักรพันธ์ นรารักษ์ พนักงานผลิตน้ำ 6 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน