การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว ออกสำรวจหาท่อแตก-รั่ว มุ่งลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว ออกสำรวจหาท่อแตก-รั่ว มุ่งลดน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว ออกสำรวจหาท่อแตก-รั่ว มุ่งลดน้ำสูญเสีย

          เมื่อคืนที่ผ่านมา (วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๖.๓๐-๒๔.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว นำโดย นายอดิศร น้อยผาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว มอบหมายให้ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ออกสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว (Step Test และ Passive Control) ครั้งที่ ๓  ณ หน่วยบริการบ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เพื่อเป็นการลดน้ำสูญเสียและให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

เลื่อนขึ้นข้างบน