การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

          (วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ นำโดย นายพรชัย เกษดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เนื่องในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าวะตะแบก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ พร้อมรับแจ้งท่อแตก-รั่ว ตลอดจนรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ และให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้ ยังได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้าผู้ใช้น้ำของ กปภ. นำมาสู่ความพึงพอใจ และสร้างความประทับใจในการให้บริการอย่างสูงสุด

เลื่อนขึ้นข้างบน