กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk


กปภ.สาขากบินทร์บุรี  ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk

ด้วยในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม  2561  เวลา 10.00 - 11.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประปา โดยมี นายบรรจง  สุวัฒนวิชญ์  ผจก.กปภ.สาขากบินทร์บุรี หัวหน้างาน และพนักงาน  เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้จัดการได้เน้นปรับปรุงการให้บริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ /การขายน้ำเพิ่ม รวมถึงการลดน้ำสูญเสีย และร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการทำงานเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค และถ่ายทอดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

เลื่อนขึ้นข้างบน