การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ดำเนินกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ดำเนินกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี  ดำเนินกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care)

ด้วยวันศุกร์ที่  10 สิงหาคม  2561  เวลาประมาณ 11.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี  นำโดย 
นายบรรจง  สุวัฒนวิชญ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขากบินทร์บุรี พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care) ณ  บริเวณชุมชนวัดศรีษะเมือง ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยเข้าพบชาวบ้านเพื่อเชิญชวนให้ขอติดตั้งประปาเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่ของ กปภ.  ซึ่งส่วนใหญ่ตอบรับต้องการเป็นผู้ใช้น้ำประปา

เลื่อนขึ้นข้างบน