กปภ.สาขาบางมูลนากจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางมูลนากจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

กปภ.สาขาบางมูลนากจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายธนู  ประสงค์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก โดยได้กล่าวถึงการติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละสายงาน เช่น การลดน้ำสูญเสีย การเพิ่มปริมาณ น้ำจำหน่าย การเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ การลดภาระค่าใช้จ่าย จากนั้นได้แลกเปลียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สอบถามปัญหาในการปฏิบัติงาน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆในการทำงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน