กปภ.สาขาศรีราชา เข้าร่วมโครงการรักไม้ รักป่า รักษาแผ่นดิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีราชา เข้าร่วมโครงการรักไม้ รักป่า รักษาแผ่นดิน

กปภ.สาขาศรีราชา เข้าร่วมโครงการรักไม้ รักป่า รักษาแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 กปภ.สาขาศรีราชา นำโดยนายชัยทัช อิ้ดแสง ผจก.กปภ.สาขาแหลมฉบังรักษาการแทน ผจก.กปภ.สาขาศรีราชา มอบหมายให้ นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ นายวรวิทย์ แจ้งจินต์ หัวหน้างานบริการฯ นางสุนิศา สมสุขเจริญ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัด ร่วมโครงการรักไม้ รักป่า รักษาแผ่นดิน บริเวณเขาคันทรง ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อฟื้นฟูป่าในชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 360 ขวด ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน