กปภ.สาขาพังลา “โครงการให้ความรู้สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ์ถวายแม่แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังลา “โครงการให้ความรู้สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ์ถวายแม่แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561”

กปภ.สาขาพังลา “โครงการให้ความรู้สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ์ถวายแม่แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561”

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางจันทร์เพ็ญ พฤกษ์พนม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วม "โครงการให้ความรู้สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ์ถวายแม่แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561" ณ ศาลาริมน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เลื่อนขึ้นข้างบน