กปภ.สาขาบางมูลนาก มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางมูลนาก มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด

กปภ.สาขาบางมูลนาก มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กปภ.สาขาบางมูลนาก นายธนู  ประสงค์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก มอบหมายให้นายกมล  พรหมอยู่ หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก เพื่อใช้ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสนามเทศบาลเมืองบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

เลื่อนขึ้นข้างบน