กปภ.สาขาเชียงราย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงราย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

กปภ.สาขาเชียงราย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

          วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.09 น. นายกฤช เกษจรัล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดทางเข้า-ออก บริเวณโดยรอบสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ราชการ ลาร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

  ปนัดดา  เวียงสี/นักประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน