กปภ.ข.5 เปิดและส่งมอบลานกีฬาโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.5 เปิดและส่งมอบลานกีฬาโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 61

กปภ.ข.5 เปิดและส่งมอบลานกีฬาโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 61

 
          นายมงคล วัลยะเสวี ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบลานกีฬาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนท่าเรือ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ภายใต้โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์, นายอำเภอรือเสาะ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ และประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน 
        สำหรับโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ณ ชุมชนท่าเรือ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นโครงการที่ กปภ.สาขารือเสาะ ให้การสนับสนุนเครื่องออกกำลังและปรับปรุงพื้นที่บริเวณชุมชนท่าเรือ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในท้องที่ให้มีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
 
 
        จากนั้น ผอ.กปภ.ข.5 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารือเสาะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน โดยมีนายสุทธิศักดิ์ ถาวรสุข ผู้จัดการ กปภ.สาขารือเสาะ และพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ โดย ผอ.มงคล ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของงานผลิต งานบริการ และงานอำนวยการ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคี ในฐานะลูกพระแม่ธรณีเช่นเดียวกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน