กปภ.สาขาบ้านโป่ง จัดกิจกรรม (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านโป่ง จัดกิจกรรม (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2561

กปภ.สาขาบ้านโป่ง จัดกิจกรรม  (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 นำโดย นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโป่ง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาบ้านโป่ง ได้ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละสายงาน หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการทำงาน การบริการลูกค้า เพื่อลดการเกิดข้อร้องเรียนในการปฎิบัติงาน และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เพื่อผู้ใช้น้ำเกิดความประทับใจในคุณภาพและบริการ

เลื่อนขึ้นข้างบน