กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561  น.นางสาววิภาวี โชวิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ หอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 

เลื่อนขึ้นข้างบน