กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน 


  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยน.ส.พรรวินท์ ราษี ผช.ผจก. หัวหน้างาน และพนักงาน ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28กรกฎาคม 2561 พร้อมร่วมกันจัดกิจกรรม5 ส. (Big Cleaning Day)ณ บริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความสามัคคี ความเสียสละ การให้ความร่วมมือกันในองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความสะอาดของอาคารสถานที่ทำงานให้กับผู้ใช้น้ำที่เข้ามาใช้บริการให้เกิดความประทับใจ

เลื่อนขึ้นข้างบน