กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารศึกษาดูงาน ที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารศึกษาดูงาน ที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารศึกษาดูงาน ที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารศึกษาดูงาน ที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดย นายไพนิช  นิพขันธ์ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อนำมาปรับปรุงปฏิบัติ ที่ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร และเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2561-2565

เลื่อนขึ้นข้างบน